Wednesday, July 8, 2009

അദ്ധ്യായം 89 സൂറ: അൽ ഫജ്‌ർ -ഭാഗം-1


അദ്ധ്യായം 89 സൂറത്തുൽ  ഫജ്‌ർ  | മക്കയിൽ അവതരിച്ചു | സൂക്തങ്ങൾ   30


1 മുതൽ 14 വരെ സൂക്തങ്ങളുടെ വിവരണം


بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

പരമ കാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ നാമങ്ങളും പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹം തേടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു
1. وَالْفَجْرِ
പ്രഭാതം തന്നെയാണ്‌ (സത്യം)

2. وَلَيَالٍ عَشْرٍ
പത്ത്‌ രാത്രികൾ തന്നെയാണ്‌ (സത്യം)

3. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ 
ഇരട്ടയും ഒറ്റയും തന്നെയാണ്‌(സത്യം)

4. وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ
രാത്രി തന്നെയാണ്‌(സത്യം) അത്‌ ചരിച്ച്‌ കൊണ്ടിരിക്കെ

5. هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ

ബുദ്ധിയുള്ളവന്നു അതിൽ(മേൽ പറഞ്ഞവയിൽ) സത്യത്തിനു വകയുണ്ടോ?

പ്രകൃതിയിലെ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത്‌ സത്യം ചെയ്യുകയാണിവിടെ.ഒരു പ്രധാന കാര്യം സ്ഥാപിക്കാനാണിത്‌. പ്രഭാതം കൊണ്ടാണ്‌ ഒന്നാമത്തെ സത്യം. ഭൂമുഖത്ത്‌ നിന്ന് അന്ധകാര നിബിഢമായ ഭീകരാവസ്ഥയെ അകറ്റിക്കൊണ്ട്‌ പ്രഭാതം പൊട്ടിവിടരുകയും മരണതുല്യമായ ഗാഢ നിദ്രയിൽനിന്നു മനുഷ്യൻ ഉണരുകയും അവന്നൊരു നവ ചൈതന്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ലോകത്ത്‌ ഇത്തരം ഒരു സ്ഥിതി മാറ്റം വരുത്തിയ അല്ലാഹു മരണശേഷം വീണ്ടും മനുഷ്യനെ പുനർജ്ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണെന്ന് മനസിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ലല്ലോ എന്നാണ്‌ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്‌. പ്രഭാത നിസ്കാരം(സുബ്‌ഹി) ആണിവിടെ ഉദ്ദേശ്യമെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്‌

പത്ത്‌ രാത്രികളെക്കൊണ്ടാണ്‌ പിന്നീട്‌ സത്യം ചെയ്തത്‌. ഈ രാത്രികൾ കൊണ്ട്‌ ഉദ്ദേശ്യം മുഹറം മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത്‌ ദിനങ്ങളാണെന്നും റമളാനിലെ അവസാനത്തെ പത്ത്‌ ദിനങ്ങൾ ആണെന്നും ആ രാത്രികളുടെ ചില സവിശേഷതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചില വ്യാഖ്യാതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതും പ്രബലമായതും ദുൽഹിജ്ജയിലെ ആദ്യ പത്ത്‌ നാളുകളാണെന്ന അഭിപ്രായമാണ്‌. ഹജ്ജ്‌ കർമ്മങ്ങളിലെ സുപ്രധാനമായ പല കർമ്മങ്ങളും നടക്കുന്ന ആദിനങ്ങളുടെ മഹത്വം അവിശ്വാസികളായിരുന്ന അറബികൾക്കും അറിവുള്ളതായിരുന്നു. ഇസ്‌ലാം വരുന്നതിനു മുമ്പും അവർ സമാദരണീയമായി കരുതിയിരുന്ന ആദിനങ്ങളെക്കൊണ്ട്‌ ആണയിട്ടു പറയുന്നത്‌ അവരുടെ ശ്രദ്ധ പ്രത്യേകമായും അല്ലാത്തവരുടേത്‌ പൊതുവിലും ക്ഷണിക്കാൻ സഹായകമാണ്‌. ദുൽഹിജ്ജയിലെ ആദ്യ പത്തു ദിനങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ നബി() പറഞ്ഞു. ഏതു ദിനങ്ങളിൽ സൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും ഈ ദിനങ്ങളി(ദുൽഹിജ്ജ പത്ത്‌ ദിനം)ൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അല്ലാഹുവിനു ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കില്ലഇതു കേട്ടപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സമരം ചെയ്യുന്നതും അതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കില്ലേ? എന്ന് സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചു, നബി() പറഞ്ഞു അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള സമരവും(ഇതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്‌) ആയിരിക്കില്ല എന്നാൽ ഒരാൾ തന്റെ ധനവും ശരീരവും കൊണ്ട്‌ സമരത്തിനു പോയിട്ട്‌ അവയിൽ ഒന്നും മടക്കിക്കൊണ്ട്‌ വരാത്തവൻ (ജീവനും ധനവും ബലിയർപ്പിച്ചവൻ) ഒഴികെ (ബുഖാരി).അവന്റെ പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാവുമെന്ന് സാരം.

ഒറ്റയും ഇരട്ടയും കൊണ്ടാണ്‌ അടുത്ത സത്യം .ഈ ഒറ്റയും ഇരട്ടയും കൊണ്ട്‌ എന്താണ്‌ ഉദ്ദേശ്യമെന്നതിൽ ധാരാളം അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണാം .രണ്ട്‌ കൊണ്ട്‌ ഭാഗിച്ചാൽ ശിഷ്ടം വരാത്ത സംഘ്യക്ക്‌ ഇരട്ട എന്നും അല്ലാത്തതിനു ഒറ്റ എന്നും പറയുന്നു.അപ്പോൾ ലോകത്തുള്ള എന്തും ഒന്നുകിൽ ഒറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട എന്ന് പറയാവുന്നതാണ്‌ മറ്റൊരു നിലക്ക്‌ പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത്‌ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇണയോ തുല്യതയോ സാമ്യമോ ഒന്നുമില്ലാതെ എല്ലാ നിലക്കും പരിപൂർണ്ണമായി ഒറ്റയായുള്ളത്‌ അല്ലാഹു മാത്രമാണ്‌ അവന്റെ സത്തയിലും ഗുണങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എല്ലാം അവൻ ഒരു തരത്തിലും മറ്റൊന്നുമായി തുല്യത ഉള്ളവനല്ല.അതിനാൽ ഒറ്റ അല്ലാഹുവും അല്ലാത്തതെല്ലാം ഇരട്ടയും എന്ന് വന്നാൽ ഈ സത്യത്തിന്റെ വൈപുല്യം വ്യക്തമാവും
നബി() പറയുന്നു. അല്ലാഹു നിശ്ചയം ഒറ്റയാണ്‌ അവൻ ഒറ്റയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.ആകയാൽ നിങ്ങൾ വിത്‌ർ (അവസാനം ഒരു റക്‌അത്ത്‌ കൊണ്ട്‌ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഇശാ നിസ്ക്കാര ശേഷം നിർവ്വഹിക്കേണ്ട സുന്നത്ത്‌ നിസ്ക്കാരം) നിസ്ക്കരിക്കുവീൻ, മഗ്‌രിബ്‌ നിസ്ക്കാരം ഒറ്റയും മറ്റുള്ളവ ഇരട്ടയുമായതിനാൽ അവയാണിവിടെ ഉദ്ദേശ്യമെന്നും ഹജ്ജിന്റെ ചില കർമ്മങ്ങൾ വരുന്ന ദുൽഹിജ്ജ 11, 12 എന്നിവ ഇരട്ടയും 13ഒറ്റയും ആണെന്നും അപ്പോൾ ദുൽ ഹിജ്ജ പത്ത്‌ വരെയുള്ള ദിനങ്ങൾ പത്ത്‌ ദിനങ്ങൾ എന്നതിലും അയ്യാമുത്തശ്‌രീഖ്‌ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദിനങ്ങൾ ഒറ്റ,ഇരട്ട എന്നതിലും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നും മറ്റും അഭിപ്രായമുണ്ട്‌. ഈ ഒറ്റ, ഇരട്ട എന്നതിനെക്കുറിച്ച്‌ ഇരുപത്‌ അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ എടുത്തുദ്ധരിച്ച്കൊണ്ട്‌ ഇമാം റാസി(رحمة الله عليه) പറയുന്നത്‌ ഇതെല്ലാം അർത്ഥമാകുന്നതിനു യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലെന്നും അവയെല്ലാം ഉദ്ദേശമാക്കാവുന്നതാണ്‌ എന്നുമാണ്‌(റാസി 31/152-53)

അഞ്ചാമത്തെ സത്യം ചരിക്കുന്ന രാത്രിയെക്കൊണ്ടാണ്‌. ചരിക്കുക എന്നത്‌ രാത്രിയുടെ വരവിനെയോ പോക്കിനെയോ രാത്രിയിലുള്ള അതിന്റെ നീക്കത്തെയോ ഉദ്ദേശിച്ചാവാം പ്രഭാതം കൊണ്ട്‌ നേരത്തേ സത്യം ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക്‌ രാത്രിയുടെ പോക്ക്‌ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസിലാക്കാനാവുമെന്നതിനാൽ ഇവിടെ രാവിന്റെ പ്രാരംഭത്തെ-വരവിനെ-സൂചിപ്പിക്കുന്നത്‌ കൂടുതൽ ഉചിതമാവാം പ്രഭാതത്തെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞപോലെ രാത്രിയും ലോകത്തെ വലിയ ദൃഷ്ടാന്തം തന്നെയാണ്‌ അത്‌ ആലോചിക്കാനും അതുവഴി ഖുർആൻ പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന ആശയം മനസിലാക്കാനും ഇത്‌ സഹായകാമാവും. ഇമാം റാസി(رحمة الله عليه) എഴുതുന്നു. രാപ്പകലുടെ വരവും പോക്കും അതിലുള്ള ഏറ്റവ്യത്യാസങ്ങളും നമുക്ക്‌ വല്ലാത്ത അനുഗ്രഹം തന്നെ അപ്പോൾ അതിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഒരു നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശക്തിയിലേക്ക്‌ സൂചന നൽകുന്നു.ആശക്തി അന്യൂന്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും എല്ലാം അറിയുന്നവനുമാണെന്നും മനസിലാക്കാം (റാസി 31/153). ഈ പറഞ്ഞ രാത്രി എല്ലാ രാത്രിയുമാണെന്നാണ്‌ പ്രബല അഭിപ്രായമെങ്കിലും വലിയ പെരുന്നാൾ രാവിൽ ഹാജിമാർ മുസ്ദലിഫയിൽ ഒത്തുകൂടുന്ന ആ രാത്രിയാണ്‌ ഇവിടെ ഉദ്ദേശമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരുമുണ്ട്‌.

സത്യം മുഖേന സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വാസ്തവമാണെന്ന് കാര്യബോധവും ബുദ്ധിയുമുള്ളവർക്ക്‌ മനസിലാക്കുവാൻ ഈ സത്യങ്ങളിൽ തീർച്ചയായും വകയുണ്ട്‌ ഇമാം റാസി(رحمة الله عليه)എഴുതുന്നു. ഇതിന്റെ താൽപര്യം ഈ പറഞ്ഞ പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും അവന്റെ ഏകത്വത്തിന്റെയും തെളിവുകൾ ബുദ്ധിയുള്ളവന്നു മനസിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല എന്നാണ്‌(റാസി 31/154). ഇവിടെ حجر എന്നതിനാണ്‌ ബുദ്ധി എന്ന് അർത്ഥം കൽപിച്ചത്‌. حجر എന്നാൽ തടയുക എന്നാണ്‌ അർത്ഥം ശരിയായ ബുദ്ധിയുള്ളവനെ ആ ബുദ്ധി അരുതായ്മകളിൽനിന്ന് തടയുമെന്നതിനാലാണ്‌ അങ്ങനെ അർത്ഥകൽപന വന്നത്‌.


6. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ

തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ്‌ ആദിനെക്കൊണ്ട്‌ എപ്രകാരം ചെയ്തുവെന്ന് തങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ?
7. إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ
അതായത്‌ തൂണിന്റെ ആൾക്കാരായ ഇറംഗോത്രക്കാരെക്കൊണ്ട്‌

8. الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ
ആ നാടുകളിൽ അതുപോലുള്ളവർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
കണ്ടില്ലേ എന്ന ചോദ്യം, അറിഞ്ഞില്ലേ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്‌. അതായത്‌ ആദ്‌, ഥമൂദ്‌, ഫറോവ എന്നിവരുടെയൊക്കെ ചരിത്രം സംശയത്തിനിടയില്ലാത്തവിധം അറബികൾക്കിടയിൽ സുപരിചിതമായിരുന്നു .കണ്ടാൽ ലഭിക്കുന്നതുപോലുള്ള ഉറപ്പ്‌ കൃത്യമായി സ്ഥിരപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിലും ലഭ്യമാണെന്നത്‌ കൊണ്ടാണ്‌ അല്ലാഹു അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്‌ ഈ ചോദ്യം നബി() യോടാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഉദ്ദേശ്യമാണ്‌. അതായത്‌ അവരുടെ ചരിത്രം ഉണർത്തുന്നതിലൂടെ ധിക്കാരികൾക്ക്‌ അതിൽ നിന്ന് മടങ്ങാനുള്ള പ്രചോദനവും വിശ്വാസികൾക്ക്‌ ലഭ്യമായ സത്യത്തിൽ അടിയുറച്ച്‌ നിൽക്കാനും പ്രയോജനപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ്‌ അല്ലാഹു ഇവരുടെ ചരിത്രം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്‌.

നൂഹ്‌(عليه السلام)ന്റെ മകൻ സാമിന്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽപെട്ടയാളാണ്‌ ആദ്‌ എന്ന മനുഷ്യൻ .അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെ അവരുടെ ഗോത്രവും അറിയപ്പെട്ടു.ഇറം എന്നത്‌ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപ്പൂപ്പയാണെന്നും ആ പേരിലും അവർ അറിയപ്പെടുന്നുവെന്നും ഇറം എന്നത്‌ നാട്ടിന്റെ പേരാണെന്നും അതിലേക്ക്‌ ചേർത്തും ആളുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത്‌ അവരുടെ പതിവാണെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്‌.ഏതായാലും അവർ വലിയ ധിക്കാരികളായി ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുകയും കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു അവരിലേക്ക്‌ പ്രവാചകനായി വന്ന ഹൂദ്‌ عليه السلامനെ അവർ വിലവെച്ചില്ല. അവരെ അല്ലാഹു നശിപ്പിച്ചു. എന്നാണിവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത്‌. തൂണുകളുടെ ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ താപര്യം അവർ ഉയർന്ന കുന്നുകളിലും മറ്റും വലിയ സ്തംഭങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും നിർമ്മിക്കുകയും അതൊരു പൊങ്ങച്ചത്തിന്ന് അവർ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.വലിയ കൈക്കരുത്തിന്റെ ആളുകളാണ്‌ തങ്ങളെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുന്നത്‌ കൂടി അവരുടെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ അഹങ്കാരത്തിൽ മുഴികിയ ഇവർ പ്രവാചകാദ്ധ്യാപനങ്ങൾക്ക്‌ ചെവികൊടുക്കാതിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ കൈക്കരുത്ത്‌ അല്ലാഹുവിന്റെ ശിക്ഷക്ക്‌ മുന്നിൽ നിഷ്‌പ്രഭമാണെന്ന് അവർക്ക്‌ അല്ലാഹു കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണിവിടുത്തെ ചർച്ച.

ഇമാം റാസി(رحمة الله عليه)ഇവിടെ ഒരു ചരിത്രം ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ഈ ആദ്‌ എന്ന മനുഷ്യനു രണ്ട്‌ ആൺ മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ശദ്ദാദ്‌, ശദീദ്‌ എന്നായിരുന്നു പേർ. രണ്ട്‌ പേരും ആളുകളെ അടക്കിഭരിക്കുകയും തൻപ്രമാണിത്വം കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയിരിക്കെ ശദീദ്‌ മരണപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അധികാരം മുഴുവനും ശദ്ദാദിന്റെ കരങ്ങളിലൊതുങ്ങി അപ്പോഴാണിയാൾ പ്രവാചകൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സ്വർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ച്‌ കേട്ടത്‌ അവൻ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഞാൻ അത്തരത്തിൽ സ്വർഗ്ഗം പണിയുമെന്ന് വീമ്പിളക്കുകയും മുന്നൂറ് കൊല്ലം കൊണ്ട്‌ അദ്ൻ മരുഭൂമിയിൽ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും അതൊരു വലിയ പട്ടണമാക്കി മാറ്റുകയും സ്വർണ്ണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും കൊട്ടാരങ്ങളും ഗോമേദകവും മാണിക്യവും പതിച്ച അലംകൃതമായ തൂണുകളും വിവിധ മരങ്ങളും അരുവികളും അതിൽ സംവിധാനിക്കുകയും ചെയ്തു.പണി പൂർത്തിയായ തന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉൽഘാടനത്തിനായി പരിവാരങ്ങളെയും കൂട്ടി അവൻ തലസ്ഥാനത്ത്‌ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടെങ്കിലും ഈ കൃത്രിമ സ്വർഗത്തിലേക്ക്‌ ഒരു ദിവസത്തെ വഴിദൂരം ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ അവനെയും പരിവാരങ്ങളെയും ഒരു അട്ടഹാസത്തിലൂടെ അല്ലാഹു നശിപ്പിച്ചു(റാസി 31/155)

ധിക്കാരികൾ എത്ര തന്നെ ഉന്നതരായാലും അല്ലാഹുവിനു പ്രശ്നമല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഇതിലെ ഗുണപാഠം നമുക്ക്‌ സഹായകമത്രെ! അത്‌ പോലുള്ളവർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നതിന്റെ ആശയം അവർ ആജാനബാഹുക്കളും കരുത്തന്മാരും ആയിരുന്നു എന്നാകാം അവരുടെ നീളം 400 മുഴമുണ്ടായിരുന്നതായും ഒരു സംഘത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വലിപ്പമുള്ള കല്ലു ഒരാൾ തന്നെ ചുമന്ന് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നുവെന്നും അത്ര വലിയ ശക്തിയായിരുന്നു അവർക്കെന്നും റാസി(رحمة الله عليه)എഴുതുന്നു. ശദ്ദാദിന്റെ പട്ടണം പോലെ വേറെ പടക്കപ്പെട്ടില്ലെന്നുമാവം ഇവിടെ ഉദ്ദേശ്യം അവർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന തൂണുകൾ പോലുള്ളത്‌ വേറെ പടക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നുമാവാം ഇത്രയും ശക്തരായിട്ടും നിമിഷനേരം കൊണ്ട്‌ അല്ലാഹു അവരെ നശിപ്പിച്ചെങ്കിൽ താരതമ്യേന ബലഹീനന്മാരായ അറബികളെ ശിക്ഷിക്കുക എന്നത്‌ അല്ലാഹുവിനു ഒരു വിഷയമേ അല്ലെന്നും അതിനാൽ നബി () യോടുള്ള ധിക്കാരം അവർ സൂക്ഷിക്കണമെന്നുമാണുദ്ദേശ്യം

9. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ

താഴ്‌വരകളിൽ പാറവെട്ടി (കെട്ടിടങ്ങൾ)ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഥമൂദിനെ ക്കൊണ്ടും(നാഥൻ എപ്രകാരം ചെയ്തുവെന്ന് കണ്ടില്ലേ?)

സ്വാലിഹ്‌ നബി(عليه السلام)യുടെ ജനതയാണ്‌ ഥമൂദ്‌ ഗോത്രംപാറകൾ വെട്ടിത്തുറന്ന് വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവർ. കല്ലുകൾ കൊണ്ട്‌ മാത്രം 1700 പട്ടണങ്ങൾ അവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്നതായി ഇമാം റാസി(رحمة الله عليه)രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പാറകൾ കൊണ്ട്‌ നിർമ്മാണം നടത്താമെന്ന കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്താൻ മാത്രം ബുദ്ധിയിൽ കേമന്മാരായിരുന്നു ഥമൂദ്‌ വർഗം പക്ഷെ സത്യ സന്ദേശവുമായി കടന്ന് വന്ന സ്വാലിഹ്‌ നബി (عليه السلام) നെ അവർ ധിക്കരിച്ചു അല്ലാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയും അവരെ പിടികൂടി
10. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ
കുറ്റികളുടെ ആളായ ഫറോവയെക്കൊണ്ടും.


ആജ്ഞകളെന്തും നിർവേറ്റാൻ സദാ തയാറായി നിൽക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരുള്ളവനായിരുന്നു ഫറോവ.അതാണിവിടെ കുറ്റികളുള്ളവൻ എന്നതിന്റെ താൽപര്യമെന്നും തന്റെ ശിക്ഷക്ക്‌ വിധേയമാവുന്നവരെ ആണിയിൽ തറക്കുന്നതിനാലാണ്‌ കുറ്റികളുടെ ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞതെന്നും മറ്റും അഭിപ്രായമുണ്ട്‌. സ്വന്തം ഭാര്യയായിരുന്ന ആസിയ ബീവി(رضي ا لله عنها)യെയും സത്യവിശ്വാസിനിയായി എന്ന കാരണത്താൽ അവൻ ആണികളിൽ കുരുക്കി ക്രൂരമായി കൊന്നു കളഞ്ഞു അപ്പോഴാണവർ നാഥാ! നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഈ ദാസിക്ക്‌ നീ ഭവനം നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതും ധീരമായി മരണം വരിച്ചതും!

11. الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ
അതെ.നാടുകളിൽ അതിക്രമം നടത്തിയവർ

12. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ

അങ്ങനെ അവർ അതി(നാടുകളി)ൽ കുഴപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

അവരുടെ കുറ്റങ്ങളുടെ ചുരുക്കമാണീ രണ്ട്‌ സൂക്തങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നത്‌ തെറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും നബിമാരോട്‌ മര്യാദകേട്‌ കാണിക്കുകയും ചെയ്ത അവർ നന്മകളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയും തിന്മകളുടെ സഹയാത്രികരാവുകയും ചെയ്തു

13. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ

അതിനാൽ തങ്ങളുടെ നാഥൻ അവരുടെ മേൽ ശിക്ഷയുടെചമ്മട്ടി ചൊരിഞ്ഞു.

ശിക്ഷയുടെ ചമ്മട്ടി അവരുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞു എന്നത്‌ ആലങ്കാരികമായി പറയുകയാണ്‌.അഥവാ പരലോകത്ത്‌ അവരെ കാത്തിരിക്കുന്ന ശിക്ഷകളുമായി തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയ ശിക്ഷ ഒരു ചാട്ടവാർ അടി പോലെ നിസ്സാരം എന്നത്രെ! മഹാനായ ഹസൻ( رضي الله عنه) ഈ സൂക്തം പാരായണം ചെയ്താൽ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്ത്‌ ധാരാളം ചമ്മട്ടികളുണ്ട്‌ അതിൽ നിന്ന് ഒന്നു കൊണ്ട്‌ മാത്രം ഇവിടെ നിന്ന് അവരെ അടിച്ചു.(ബാക്കിയെല്ലാം വഴിയെ ലഭിക്കും)

14. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

നിശ്ചയം തങ്ങളുടെ നാഥൻ പതി സ്ഥാനത്ത്‌ (വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക) തന്നെയാണ്‌.

വേട്ട ജന്തുക്കളെ പിടികൂടാനും മറ്റുമായി പതിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്നാണ്‌ مرصادഎന്ന് പറയുക. ഇവിടെ അതിന്റെ വിവക്ഷ കുറ്റവാളികളെ അല്ലാഹു വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും തക്ക സമയത്ത്‌ അവരെ പിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും ഉണർത്താനാണ്‌.അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് മാറി തെറ്റ്‌ ചെയ്യാൻ സാദ്ധ്യമല്ലെന്ന് വരുമ്പോൾ തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി അച്ചടക്കമുള്ളൊരു ദാസനായി ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യൻ ശ്രമിച്ചേ മതിയാവൂ. അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാം അതിനു സൗഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ആമീൻ 

ഭാഗം-02  ( 15-30 ) ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്ത് വായിക്കുക

4 comments:

വഴികാട്ടി / pathfinder said...

അദ്ധ്യായം 89 അൽ ഫജ്ർ

1 മുതൽ 14 വരെ സൂക്തങ്ങളുടെ വിവരണം

ഷെരീഫ് കൊട്ടാരക്കര said...

ആദിന്റെ മക്കളുടെ കഥ ആദ്യമായി കേള്‍ക്കുകയാണു. നന്ദി.

ബഷീർ said...

വഴികാട്ടിയുടെ വിളക്ക് കൂടുതൽ പ്രകാശം പരത്തി പ്രശോഭിതമാവട്ടെ മനസ്സുകളിൽ നിന്നു മനസ്സുകളിലേക്ക്. നന്ദി

വഴികാട്ടി / pathfinder said...

edited and updated .PDF file also added